Aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden door talentvolle, gepassioneerde en creatieve studenten en beginnende professionals:
- studenten: in de laatste twee jaar van hun bachelor opleiding, of in hun master opleiding;
- beginnende professionals: in het eerste jaar na hun afstuderen.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende categorie projecten op het gebied van muziek, performing arts, of andere vorm van time based art:
- persoonlijke artistieke ontwikkeling en onderzoek (producties/concerten/masterclasses);
- afstudeerprojecten;
- geluid en beeld registratie van concert of productie.

Aanvraag insturen

Je kunt je aanvraag insturen via het aanvraagformulier: geblokkeerd

Om het aanvraagformulier te kunnen gebruiken moeten we je vragen om voorkeuren-cookies te accepteren. Dit is noodzakelijk om te kunnen controleren dat je geen robot bent. Ga naar: Cookie voorkeur wijzigen, en klik vervolgens: refresh pagina

Wat vinden wij belangrijk om een bijdrage toe te kennen?

Bij elke aanvraag wordt een nieuwe afweging gemaakt. Bij de toekenning vinden we de volgende aspecten belangrijk:
- Heldere en bondige beschrijving van inhoud en doel van je project;
- Duidelijke artistieke ambitie en toelichting op het artistieke niveau dat je wilt realiseren;
- Geloof je in je eigen project, en lukt het je om jouw enthousiasme en bevlogenheid via je aanvraag over te brengen;
- Hoe gaat jouw project een verschil maken, voor jezelf en/of voor degenen aan wie je project ten gunste komt;
- Is je project realistisch? Is er een duidelijk projectplan en is de organisatie zodanig dat je in staat bent om dit tot een goed resultaat te brengen. Is het financiële plaatje reëel;
- Van wie krijg je verdere hulp bij je project, geloven ook anderen in je project, willen zij er aan bijdragen om het tot een succes te maken.

Al deze aspecten zien we graag terug in jouw aanvraag en wegen mee bij het beoordelen ervan.

Wat hebben wij te bieden?

We financieren tot maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van 500 euro (exclusief BTW) per aanvraag. Daarbij is het ook mogelijk dat jij voor jouw project via onze site aanvullende financiering probeert te verkrijgen (crowdfunding).

Wanneer er bij je project naast kosten ook opbrengsten zijn, bijvoorbeeld uit kaartverkoop, verkoop van cd’s of crowdfunding, dan willen wij graag dat jij vooraf heldere afspraken maakt over het verdelen van de financiële risico’s en opbrengsten over jou, je leveranciers en Stichting Musicamaxima.
Maak de afspraken met je belangrijkste leveranciers daarbij zoveel mogelijk variabel/afhankelijk van de opbrengsten. Bijvoorbeeld wanneer je iets moet huren: in de plaats van een contract met een vaste prijs, maak je de afspraak met de leverancier dat hij/zij een deel van de opbrengsten krijgt, met daarbij mogelijk een bepaald minimum (bijvoorbeeld 50% van de vaste prijs) en maximum (bijvoorbeeld maximaal 125% van de vaste prijs).
Onze bijdrage krijgt dan meer het karakter van een financiële borgstelling:
- als aan het einde van je project de opbrengsten lager zijn dan je totale kosten, dan dragen wij bij totdat alle kosten zijn gedekt, met een maximum van 500 euro (exclusief BTW);
- als aan het einde van je project de opbrengsten hoger zijn dan je totale kosten, dan delen we graag mee in de winst.

We betalen de aan jou toegekende bijdrage bij voorkeur rechtstreeks aan de organisatie van bijvoorbeeld de zaal of masterclass, en verder alleen op basis van een declaratie met daarbij de door jou betaalde originele facturen en bewijs van betaling/bankafschrift. Daarbij gaan wij ervanuit dat wij de teruggave van de BTW op deze facturen bij de Belastingdienst aanvragen.

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, krijg je feedback op je aanvraag wanneer wij denken dat dit kan helpen om de kans op succes van je project te verhogen.
Goedgekeurde projecten worden op onze site vermeld. We ondersteunen de projecten met publiciteit via onze kanalen en social media.

We vragen je om een passende tegenprestatie

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd vragen we je om een passende tegenprestatie te leveren. Welke tegenprestatie je wilt/kunt bieden laten wij open voor jouw invulling, maar bij voorkeur heeft de tegenprestatie een verbinding met je aanvraag en/of de doelstelling van Stichting Musicamaxima.
Bij het bepalen van je voorstel zou je kunnen denken aan een tegenprestatie die ten gunste komt van collega studenten/professionals, een verrijking geven in je werkveld of sociale omgeving, of één die ten gunste komt van Stichting Musicamaxima ten behoeve van onze donateurs, fondswervingsacties en/of publiciteit.

Geen correspondentie mogelijk

Er kan geen correspondentie worden gevoerd over het besluit van het bestuur van de Stichting Musicamaxima met betrekking tot je aanvraag. Wanneer je aanvraag is afgewezen, kun je ervoor kiezen om je aanvraag te verbeteren en opnieuw in te zenden.

Sluitingstermijn aanvragen

Twee keer per jaar worden aanvragen beoordeeld en toegekend:
- uiterste aanvraag inleverdatum 1 februari - uiterlijk 1 maart krijg je uitsluitsel;
- uiterste aanvraag inleverdatum 1 oktober - uiterlijk 1 november krijg je uitsluitsel.

Albert van Veenendaal en Lars Wouters van den Oudenweijer vormen, samen met een vertegenwoordiging van het bestuur, de toetsingscommissie voor de aanvragen in april 2018.

Wat moet je meesturen bij een aanvraag?

- Je aanvraag met kort C.V. en toelichting op je project – let hierbij op de eerder genoemde beoordelingscriteria. De toelichting mag afgedrukt maximaal twee A4 pagina’s groot zijn (lettergrootte - minimaal 12 pixels);
- De financiële begroting, waarbij je belangrijkste kostenposten onderbouwd worden met een offerte van de leverancier;
- Beeldmateriaal (optioneel): als je dit mee wilt sturen voor gelden de volgende beperkingen: - foto’s: maximaal 5 stuks; - film- of geluidsopnames: maximaal totale duur van alle opnames 3 minuten;
- Maximaal 2 referenties met bondige toelichting door referent;
- Tegenprestatie: geef aan wat je denkt als passende tegenprestatie te kunnen doen in het geval je aanvraag wordt goedgekeurd.

En als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om via onze site via crowdfunding aanvullende financiering te verkrijgen, dan moet je bij je aanvraag ook een aparte toelichting (max. een halve A4) geven van je voorgestelde tegenprestaties voor de schenkers en het doelbedrag.

De commissie kan eventueel nadere informatie/toelichting bij je aanvraag vragen.

We komen graag kijken

De leden van het bestuur en de toetsingscommissie komen, wanneer het enigszins mogelijk is, graag kijken naar het resultaat van je project en/of tegenprestatie. Wanneer er sprake is van entreekosten, dan ontvangen we graag maximaal 5 toegangskaarten.

Beperkingen

- Je mag niet binnen een jaar na een goedgekeurde aanvraag opnieuw een aanvraag indienen;
- Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben, of aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben;
- Je bent een beginnende professional in het eerste jaar na afstuderen wanneer de datum op je diploma minder dan 13 maanden in het verleden ligt ten opzichte van de uiterste inleverdatum van de sluitingstermijn voor aanvragen;
- Je project waarvoor je de aanvraag doet moet in de toekomst plaatsvinden.

Wat we niet vergoeden

- We verstrekken geen leningen;
- We stellen geen hulpmiddelen ter beschikking in bruikleen of via verhuur;
- We financieren geen regulier onderwijs zoals collegegeld;
- We financieren geen promotiematerialen, zoals bedrukken tasjes, t-shirts en dergelijke.

Aanvraag insturen

Je kunt je aanvraag insturen via het aanvraagformulier: geblokkeerd

Om het aanvraagformulier te kunnen gebruiken moeten we je vragen om voorkeuren-cookies te accepteren. Dit is noodzakelijk om te kunnen controleren dat je geen robot bent. Ga naar: Cookie voorkeur wijzigen, en klik vervolgens: refresh pagina

Stichting Musicamaxima

Correspondentie adres

Het Schild 9
5081 RW Hilvarenbeek
013 - 505 4359

Registraties

KvK-nr: 69569754
RSIN: 8579.22.634
BTW-nr: NL857922634B01

Bestuur

- Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeester)

Mail: info@musicamaxima.nl

Culturele ANBI