Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.Naam: Stichting Musicamaxima
   
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
   
Contactgegevens: Het Schild 9, 5081 RW Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
   
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nderlandse nationaliteit, of die aan een Nderlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en crowdfunding. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   
Beleidsplan: Klik hier
   
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeest.)
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De Stichting is 7 september 2017 opgericht. In 2017 heeft het bestuur zich gericht op het opstellen van het beleidsplan, aanvragen ANBI-status en opzet website inclusief betalingsfunctie. Daarnaast zijn we begonnen met het bekend maken van ons bestaan richting onze doelgroep aankomende en beginnende professionals in muziek & performing arts. Hieruit zijn nog geen aanvragen voortgekomen. In 2017 heeft de Stichting giften ontvangen van twee donateurs.
   
Financiële verantwoording:

Boekjaar 2017 liep van 7 september t/m 31 december 2017:

Toelichting Baten: In 2017 heeft de Stichting giften ontvangen van twee donateurs.
Toelichting kosten: De organisatie kosten betreffen de notariskosten voor de oprichting van de Stichting en kosten voor het maken van de website.
Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves, welke in 2018 besteed gaan worden ten behoeve van doelstelling.

 

Stichting Musicamaxima

Correspondentie adres

Het Schild 9
5081 RW Hilvarenbeek
013 - 505 4359

Registraties

KvK-nr: 69569754
RSIN: 8579.22.634
BTW-nr: NL857922634B01

Bestuur

- Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeester)

Mail: info@musicamaxima.nl

Culturele ANBI