Het doel van de Stichting Musicamaxima is het ondersteunen van studenten en beginnende professionals op het gebied van muziek en performing arts, bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap.

Wij doen dit omdat:
- muziek en kunst bijdragen aan een diverse en meer leefbare samenleving;
- er talentvolle, gepassioneerde en creatieve performers zijn die aanlopen tegen hoge (extra) kosten die hen belemmert in hun creatieve ontwikkeling en ontplooiing van hun talent;
- het opheffen van financiƫle blokkades noodzakelijk is om de ontwikkeling van creativiteit en talent niet verloren te laten gaan, die een positieve bijdrage zal leveren aan onze samenleving.

Musicamaxima richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben, en daarnaast ook op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland studeren of gestudeerd hebben.

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door middelen te verzamelen en deze in te zetten ten behoeve vanĀ persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap van de aanvrager in de vorm van:
- Inkoop van onderwijs / masterclasses / coaching / begeleiding
- Aanschaf of huur hulpmiddelen;
- Ondersteunen van projecten en borgstelling bij producties;
- Ondersteunen bij de organisatie van, of deelname aan, educatieve projectenVanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.