23 maart 2023 - de Vrijstaat - Utrecht

In februari 2023 gaat Ide afstuderen aan het conservatorium van Utrecht - Musician 3.0 met zijn project "Factor Fijftig".

“Factor Fijftig”is een interdisciplinaire performance met de muziek als uitgang, rondom het thema: “De rust van de jongeling”. We volgen de zoektocht van een groep twintigers naar ademruimte, rust en zingeving. In een positie waarin de druk van alle kanten, in alle mogelijke situaties steeds groter lijkt te worden, zien we zes jonge mensen een poging wagen de ideeën van; alsmaar meer, groter, beter, het beste uit jezelf moeten halen, en vervolgens zorgen dat de hele wereld dat weet een plekje te geven.

We steunen Ide met een bijdrage voor zijn project.

Met een brede glimlach hebben we de aanvraag en de begeleidende filmpjes van Ide gelezen en bekeken. Ide is zelf actief lid is van de groep twintigers die onderwerp zijn van zijn voorstelling: rusteloos en alles om er perfect op te staan. Complimenten aan Ide voor zijn helder geschreven aanvraag: duidelijk en to-the-point.

Ide heeft voor zijn project ook een bijdrage van de Gemeente Utrecht en Stichting Carel Nengermans fonds ontvangen. Samen met Ide, zijn we nog verdere aanvullende financiering voor zijn project, middels aanvragen bij het Elise Mathilde fonds.

Dit project wordt mede mogelijk door: